II.  Üretim Kaynak Planlama
              

Üretim gelen ve gelebilecek talepleri karşılamak için hammadde veya parçaların ürün haline getirilme sürecidir.  Dolayısı ile ürün talebi ve hammadde/parça/üretim kapasitesinin koordinasyonunu gerektirir.   Çok sayıda değişik tür ürünler üreten firmalarda üretim planlama daha da karmaşık hale gelir.

Piyasaya sürme, satış, sipariş alma ve teyidi, fabrika, makine, hammadde ve insan kaynakları ve diğer kaynakların (ör. enerji) koordine edilebilmesi için, firmanın kapasitesi ile uyumlu bir Üretim Kaynak Planlama (ÜKP) yazılımı kullanılması yararlı olacaktır.  Bu yazılımlar genelde şu işlevlerin bazılarını veya hepsini içerirler:

·        İş planlama

·        Satış ve operasyon planlama

·        Üretim planlama

·        Ana çizelge

·        Malzeme gereksinim planlama

·        Kapasite gereksinim planlama

·        Destek sistemleri

Bu bölümlerin ürettiği bilgi ve raporlar genelde şu finansal raporlarla entegre olur:

·        Genel bütçe

·        Satınalma raporu

·        Sevkiyat bütçesi

·        Envanter projeksiyonu (parasal)

Üretim Kaynak Planlama, Materyel Gereksinim Planlama’dan direkt olarak üretilir. Bu sadece bir yazılım işlevi olmayıp, yukarıda sözedildiği gibi, insan kaynak becerileri, veri tabanı doğruluğu ve bilgisayar kaynaklarının bir birleşiminden oluşur. İnsan kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanmak için oluşturulmuş bir 
“tümleşik kurumsal yönetim”  yaklaşımıdır.