Eğitim Programlarımız

Eğitimlerimiz genelde kurumsal eğitim olup, bazı ürünlerde kişisel eğitimler de verilebilmektedir. Eğitim programlarımız şu başlıklar altında toplanmaktadır:

1. Ticari paket program eğitimleri

Yazılım Ürünler bölümümüzde Ticari Paketler başlığı altında görülen programların eğitiminden oluşur. Bu eğitimler yazılımı üretici firmanın eğitim programı çerçevesinde verilmektedir. İlgilendiğiniz ürünlerin eğitimi hakkında bizimle bu linki tıklayarak temasa geçmeniz yeterli olacaktır. Bu programda kişisel eğitim olanağı mevcuttur.

2. Microsoft Ürünleri eğitimleri 

Bu eğitimler firmamız tarafından veya Microsoft eğitim merkezleri tarafından verilmektedir.  İlgilendiğiniz ürünlerin eğitimi hakkında  bu linki tıklayarak bizimle temasa geçmeniz yeterli olacaktır. Bu programda kişisel eğitim olanağı mevcuttur.

3. Yazılım Geliştirme eğitimleri

Firmamızca verilen en kapsamlı eğitimler bunlardır. Bu eğitimler kurumların kendi işyerlerinde, elemanların firma bilgisayarlarını kullanarak aldığı eğitimlerdir. Konular ve eğitim kapsamı kurumlarla görüşerek belirlenir. Yazılım Geliştirme eğitimlerimiz şu alt başlıklar altında toplanmaktadır:

 

a. Kurum-içi (intra-net) uygulama geliştirme eğitimi.
Bu eğitim bir kuruluşun sadece içinde kullanılacak, genelde sadece yerel istemci veya istemci(client)/sunucu(server) uygulamalarıdır.  Şirket dışında herhangi bir bağlantıları yoktur.

b. Kurumlar arası (extra-net) uygulama geliştirme eğitimi.
Bir kuruluşun iş yaptığı diğer kuruluşların bilgi sistemlerine bağlanarak kurumlar arası, İnternet kullanmadan çalışan, uygulamalar geliştirilmesini hedefleyen eğitimleridir.  Genelde kurumlar arası özel telekominikasyon bağlantısı gerektiren uygulamalardır.

c. Veri tabanı eğitimi.
İlişkisel veri tabanları (örneğin Oracle, MS SQL, MySQL) yaratma, sorgulama ve rapor uygulamaları ile ilgili eğitimlerdir.

d. İnternet tabanlı sistem veya uygulama geliştirme eğitimleri.
Bu eğitimler World Wide Web (www) üzerinden çalışacak uygulamalar geliştirme eğitimleridir.  Uygulamanın hem istemci(client) hem de sunucu(server) tarafları ile ilgili eğitim verilir.

e. Nesne-yönelimli (object-oriented) tasarım ve uygulama eğitimi.
Nesne-yönetimli (Java, C++, C# vb) dillerde uygulama geliştirme ile ilgili eğitimlerdir. Görsel modelleme (UML) eğitimi de bu programa dahildir.

f. Yazılım Geliştirme Proje Süreçleri eğitimi
Yazılım geliştirme proje süreçlerinin konu araştırması, geliştirilecek projenin gereksinimlerinin araştırılması, analizi ve dokümantasyon standardları, genel ve detaylı tasarım esasları, kod üretim süreci, sınama aşamaları, kurulum, bakım, kullanıcı destek, yazılım iyileştirmek(enhancement). 

Bu konuyla ilgili ek bilgi olarak bakınız:.(Hizmetlerimiz başlığı altında) Özel Yazılım ve Yazılım Mühendisliği